Doradztwo biznesowe dla firm

Aby być liderem i utrzymywać przewagę konkurencyjną, firma musi ciągle ulegać zmianą. Doradztwo biznesowe, jakie oferuje DIR Consulting zapewnia swoim klientom najwyższy poziom usług z zakresu wdrażania i utrzymania nowoczesnych technik zarządzania organizacją. Uzyskujemy to poprzez stałe audyty dla firm, których wartością dodaną jest możliwość wskazywania obszarów, gdzie potencjał wzrostu był do tej pory niedostrzegany. Ponad to obszary do ciągłej optymalizacji stają się stałym punktem każdego kolejnego audytu.

Doradztwo w zarządzaniu firmą, daje efekty szczególnie w optymalizacji procesu produkcji, ale również analizuje problemy występujące w przedsiębiorstwach w innych obszarach. Firma to połączony organizm, bez planu naprawy dla firm, nie uda nam się uzyskać efekty finalnego. W obszar zmian wchodzi nie tylko produkcja, ale też sprzedaż planowanie, zakupy.

Proponowane programy naprawcze, dają zwiększanie efektywności firmy. Program naprawczy dla firmy, nie tylko oznacza reorganizacje, ale też zmianę w sposobie myślenia wszystkich pracowników. Restrukturyzacja firmy, to nie tylko poprawa jakości poprzez Shop floor Management, zarządzanie wizualne oraz wdrażanie narzędzi Lean Manufacturing. To trwała zmiana kultury organizacyjnej na którą olbrzymi wpływ ma wdrażanie filozofii Lean management w zakresie eliminacji strat. Proces zmiany jest trudny i obarczony wieloma niewiadomymi, dlatego coaching dla firm, coaching menedżerski, staje się integralną częścią pracy w ramach kompleksowej usługi DIR Consulting.

Po wykonaniu najtrudniejszego kroku czyli zamiany myślenia z „zawsze tak było„ na „może być inaczej i lepiej„ przychodzi moment na refleksje i weryfikację dotychczasowej strategii działania. Doradztwo strategiczne i operacyjne jakie oferuje DIR Consulting pozwala nie tylko na uzyskanie trwałej przewagi na rynku, ale też na wymierne rezultaty w postaci nowego sposobu działania w codziennej działalności.

 • W których branżach to działa?

  Działam równie skutecznie w każdym sektorze produkcji i usług.

  Więcej...
 • Co można zyskać?

  Sprawniejsze działanie, niższe koszty, większe zyski.

  Więcej...
 • Jak długo to trwa?

  To zależy od źródeł problemów - od kilku tygodni do wielu miesięcy.

  Więcej...
 • Kto w firmie uczestniczy?

  To też zależy od źródeł problemów - czasem tylko zarząd, czasem wszyscy.

  Więcej...
 • Gwarancja sukcesu?

  Gwarancję stanowi mój dorobek i etapowy system wdrożeń

  Więcej...
 • Czy konieczne są inwestycje?

  Czasem tylko zmiany organizacyjne, czasem także inwestycje techniczne

  Więcej...
 • Czy te reformy są odwracalne?

  Oczywiście, choć jeszcze nie zdarzyło się, by ktoś tego chciał.

  Więcej...
 • Jak uzyskać konkretne informacje?

  Wystarczy zadzwonić lub wysłać wiadomość z sekcji "Kontakt".

  Więcej...

Cztery etapy, zanim otworzymy szampana:

1. Diagnoza

Szukamy przyczyn trudności / niezadowalających wyników firmy. Analizujemy wyniki poszukiwań i nadajemy priorytety poszczególnym obszarom aktywności. Weryfikujemy i porządkujemy informacje.

2. Program naprawczy

Opracowuję program naprawczy dla firmy, który na bieżąco konsultowany jest z osobami w firmie, których dotyczą poszczególne obszary działania. Przygotowuję podział działań, kompetencji i nadzoru w trakcie realizacji programu.

3. Wdrożenie programu

Okres, w którym wszystkie elementy programu naprawczego wprowadzane są w życie. Na tym etapie efektywność każdej zmiany weryfikowana jest na bieżąco - wewnętrznie i przeze mnie.

4. Analiza wyników i follow-up

Teraz obserwujemy efekty i precyzyjnie dostrajamy niektóre elementy wdrożenia. Te prace mogą zaowocować nowymi, cennymi spostrzeżeniami, które przekuć można na jeszcze większą efektywność firmy.

1

Etap pierwszy - diagnostyka

Diagnostyka to kluczowy etap całego przedsięwzięcia. Diagnostyka mówi nam, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, a na jej podstawie wyznaczymy najkrótszą drogę do punktu, w którym chcemy się znaleźć. Oczywiste jest więc, że jeśli tu popełnimy błąd, zgubimy drogę. Z tych względów na etapie analizy działalności przedsiębiorstwa konieczne jest spełnienie wszystkich wymienionych niżej warunków

 • Jasne określenie celów
 • Dokładne wyznaczenie pozycji wyjściowych
 • Wskazanie dróg najkrótszych, najtańszych
 • Ocena nakładów i korzyści z nowych rozwiązań
 • Etap 2
2

Etap drugi - planowanie

Wiemy gdzie się znajdujemy, wiemy, co jest naszym celem, wiemy też która droga do celu jest najkrótsza. Teraz pozostaje nam zaplanować podróż. Co znajdzie się w bagażu, jakie środki lokomocji będą najlepsze, gdzie mogą wystąpić trudności i jak je pokonać? To wszystko musi być gotowe zanim wyruszymy, bo w trakcie podróży trudno np. zacząć pakować się od nowa (kiedyś powiedzielibyśmy, że "nie zmienia się koni w środku rzeki"). Musimy więc:

 • Zidentyfikować zasoby jakimi dysponujemy
 • Ocenić jakich mamy nadmiar (bo to balast)
 • Ustalić, których nam brakuje (trzeba zapewnić)
 • Przypisać zasoby do działań, w których są wymagane
 • Etap 3
3

Etap trzeci - wdrożenie

Realizacja programu naprawczego to operacja na żywym organiźmie Waszej firmy. Trzeba ją więc zaplanować i przeprowadzić tak, żeby nie zakłócała normalnych procesów w przedsiębiorstwie. Z drugiej strony, program naprawczy często głęboko ingeruje w struktury organizacyjne, procesowe i techniczne firmy. Jak więc pogodzić ze sobą te dwa obszary aktywności?

 • Działamy w oparciu o ścisły podział na etapy
 • Większe zmiany poprzedzają staranne przygotowania
 • Za każdy obszar odpowiada konkretna osoba
 • Żaden uczestnik programu nie może "nawalić"
 • Etap 4
4

Etap czwarty - weryfikacja

W tej fazie dokonujemy ostatecznej oceny efektywności wprowadznych zmian. Miarą sukcesu są tu zawsze wyniki ekonomiczne firmy. Ich poprawa może być skutkiem różnych działań, takich jak obniżenie kosztów działalności, zwiększenie wydajności, lepsza organizacja, czy sprawniejszy marketing. To mamy już za sobą. Teraz sprawdzamy, które elementy zmodernizowanego systemu nie funkcjonują tak, jak powinny, gdzie otwierają się jeszcze inne, nowe możliwości, słowem: precyzyjnie stroimy nasz nowy instrument. W praktyce przebiega to tak:

 • Audyt wewnętrzny i analiza wyników
 • Działania follow-up (czyli korygujące)
 • Podsumowanie rezultatów i zamknięcie projektu
 • Okresowe badania wybranych wskaźników
 • Etap 1

Zobacz jak zadziałało to u innych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przetwórstwo aluminium

Przetwórstwo metali

Utrzymanie ruchu

Odlewnictwo

Nadruki reklamowe

Dorota Bieniek jest energicznym i charyzmatycznym trenerem. Świetnie czuje zagadnienia związane z wdrażaniem filozofii Lean Manufacturing w firmach. Pomogła nam uporządkować wiele kwestii z tym związanych, a także potrafiła pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie pracowników różnych szczebli w procesy "leanowskie".

Andrzej Bałdyga
Kwiecień 2016

Dorota has strong and clear visible leadership skills. I had the opportunity to see her at work changing most resistant mindsets in my organization. No matter if she is working with plant managers or assembly line operators, she always brings the light…

Tomasz Szczepankiewicz, Division Industrial Performance Manager (Capex / FES (Lean) / Six Sigma)
Kwiecień 2014

Projekt prowadzony przez firmę DIR Consulting spowodował realne zaangażowanie pracowników w procesy optymalizacyjne. Wybitne zdolności do skutecznego wprowadzania zmian w kulturze organizacyjnej firmy pozwoliły szybko osiągnąć wymierne efekty. Dodatkowo zastosowanie systemu KANBAN w znaczący sposób zmniejszyło zapasy naszych komponentów. Lean Manufacturing stał się jednym z fundamentalnych elementów kultury organizacyjnej.

Piotr Sokalla, Operations Director, COO
Kwiecień 2016

I was working with Dorota on a LEAN project at WIROMET SA. Dorota not only showed a thorough knowledge of LEAN and other production management tools, but also had a tremendous passion and motivation. In a matter of 3-4 weeks she analyzed the whole process, proposed changes, delivered workshops and got people enthusiastic about the changes. Her communication skills are of the top level. Based on this experience I dare to state that if Dorota comes to any kind of production environment, she will be able to deliver successful results within a short time span.

Igor Gielniak, CEO BlueVent air systems Ltd
19 czerwca 2018

Dorota is a professional in every way. She can accurately diagnose problems in the organization. Listening to people can lead them on the right path to improvement. We worked together to improve TPM and Lean Office in the organization in which I work. I recommend cooperation with Dorota

Krystian Milewski, Lean Manager, Lean Trainer, Senior Health and Safety Inspector at Trzuskawica S.A, CRH
13 lipca 2018

Napisz do mnie