Sukces to lista udanych akcji w przeszłości.

Gwarancja sukcesu to powierzenie kolejnej akcji autorom tych poprzednich.

Jakie są gwarancje sukcesu?

Równie dobrze ja mogłabym zapytać, jaką gwarancję sukcesu dostanę od wszystkich pracowników firmy, zaangażowanych w nasze wspólne działania? Sukces budujemy wspólnie. Moja rola i moja odpowiedzialność to uczciwa analiza sytuacji, trafna diagnoza i skuteczna recepta oraz niezawodne wsparcie w realizacji przyjętych planów naprawczych. Ale tych planów nie mogę przecież wcielić w życie samodzielnie – to rola i odpowiedzialność zarządu, kierownictwa i kadr firmy.

Ja ze swojej części zadań wywiązuję się sumiennie: dlatego na życzenie wysyłam referencje i chętnie umożliwiam bezpośredni kontakt z moimi klientami, u których projekty zostały zakończone, bądź są w dużym stopniu zaawansowane. Możecie Państwo osobiście zweryfikować moją osobę i sposób, w jaki działam.