Im wyraźniej widzimy cel, im lepiej znamy drogę -

- tym krótsza i lżejsza staje się nasza podróż.

Ile to może potrwać?

Proces wdrażania zmian w każdej organizacji zależny jest od wielu czynników, w tym takich jak:
- opór przed zmianami,
- realne zaangażowanie kadry kierowniczej i zarządu,
- skala problemów i sposoby ich rozwiązywania.

Wszystkie te czynniki trzeba uwzględnić wskazując, jakie działania i w jakiej kolejności należy podjąć, żeby przy pomocy jak najmniejszych nakładów i w najkrótszym możliwym czasie osiągnąć wymierne i trwałe efekty.

Przyjęty harmonogram jest żywy, bo na każdym etapie musi odzwierciedlać postępy firmy. Dlatego czasem go „wyprzedzamy”, a czasem „przyhamowujemy”, ponieważ organizacja nie jest jeszcze gotowa do następnego kroku.

Wtedy ponownie diagnozujemy sytuację, wdrażamy rozwiązania korygujące i po ustalonym czasie weryfikujemy sytuację. Jeśli wszystko działa prawidłowo, przechodzimy do następnego kroku projektu. Wdrożenie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing trwa około roku. Następny rok to utrzymanie systemu. Poprawa wskaźników finansowych, obserwowana jest po około 3 miesiącach, mam tu na myśli produktywność i TKW (techniczny koszt wytwarzania).