Zabawa jest tym lepsza, im więcej osób do niej dołączy. Radość tym większa, im więcej ludzi ją dzieli.

Nie inaczej jest w drodze do realizacji wspólnych celów - razem idzie się łatwiej i radośniej.

Kto w firmie uczestniczy?

Masaaki Imai, popularyzator technik Lean Managment, mawiał:

„Ciągłe doskonalenie to działanie KAŻDEGO DNIA, realizowane przez WSZYSTKICH, w obszarach CAŁEJ FIRMY.”

Tylko takie podejście daje gwarancję sukcesu. Nie można zmieniać firmy tylko „na dole”, tylko tam, gdzie są procesy wytwórcze, podczas gdy na przykład dział handlowy działa według starych zasad, a obsługa klienta nie ma nic wspólnego z redukcją marnotrawstwa. Chcemy osiągnąć efekt globalny, a nie lokalny. Wtedy widać efekty zmian.