Przetwórstwo aluminium

Szczegóły
  • Branża: Przetwórstwo aluminium
  • Biznes: B2B
  • Zasoby: 4500 osób
  • Przychody: 470 mln euro dla całej grupy
  • Narzędzia Lean: bardzo zaawansowane
  • Projekt: Shop Floor Management oraz system produkcyjny oparty na Lean Management
Uzyskane efekty

Wprowadzenie systemu spotkań porannych w organizacji 6 fabryk , standaryzacja monitorowanych wskaźników i struktury spotkań od pracowników operacyjnych po kierowników zakładów.