Przemysł metalowy

Szczegóły
  • Branża: Przetwórstwo metali
  • Biznes: B2B
  • Zasoby: 300 osób
  • Przychody: brak danych
  • Narzędzia Lean: nie istnieją
  • Projekt: Wdrożenie podstaw Lean 5s, standaryzacja, Shop Floor Managment, Poprawa terminowości realizacji zleceń
Uzyskane efekty

Wprowadzenie systemu spotkań porannych, podniesienie ilości realizacji zleceń na czas z poziomu 20% do 95%, wdrożenie 5s w całej fabryce, przebudowa działu konstrukcji i technologii, optymalizacja procesu ofertowania i realizacji zlecenia.