Odlewnia żeliwa

Szczegóły
  • Branża: Metalurgia
  • Biznes: B2B
  • Zasoby: 100 osób
  • Przychody: brak danych
  • Narzędzia Lean: nie istnieją
  • Projekt: Wdrożenie podstaw Lean 5s, standaryzacja
Uzyskane efekty

Wdrożenie systemu 5 w obszarze kompletacji, wyeliminowanie marnotrawstwa obecnego na stanowiskach pracy „odchudzenie” miejsc pracy. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy, zaangażowanie pracowników w działania KAIZEN. Integracja pracowników wokół wspólnego celu: jakość miejsca pracy.