Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Szczegóły
  • Branża: Przetwórstwo tworzyw sztucznych
  • Biznes: B2B
  • Zasoby: 300 osób
  • Przychody: kilkaset milionów zł miesięcznie
  • Narzędzia Lean: zaawansowane
  • Projekt: reorganizacja, przebudowa, poprawa kompetencji pracowników
Uzyskane efekty

Przebudowa organizacji, utworzenie działu B+R. Zmiana w zakresie jakości z Zarządzania Jakością na Jakość Operacyjną. Wprowadzenie zarzadzania wynikami Shop Floor Managment, zmiana koncepcji dla TPM w zakresie autonomicznego utrzymania maszyn.