Usługi utrzymania ruchu

Szczegóły
  • Branża: Usługi przemysłowe
  • Biznes: B2B
  • Zasoby: 100 osób
  • Przychody: brak danych
  • Narzędzia Lean: nie istnieją
  • Projekt: Wdrożenie podstaw Lean 5s, standaryzacja
Uzyskane efekty

Projekt realizowany w przedsiębiorstwie świadczącym usługi przemysłowe w zakresie utrzymania ruchu, konserwacji rozdzielnic prądu i automatyki przemysłowej. Wdrożenie skuteczne 5s na warsztacie UR oraz wydziale montażu. Uzyskano wzrost efektywności 30%.